2013-01-29

Digital markradio dödfödd idé

Det finns ingen anledning att driva DAB-projektet vidare. Det bygger på en teknik som redan i dag är föråldrad och som i praktiken skulle vara ”dead at birth” vid en introduktion i Sverige. Det finns helt enkelt ingen efterfrågan på marknaden. Låt i stället DAB betyda ”dead and buried” och låt SR satsa på ett brett programutbud med nätdistribution! skriver Gunnar Bergvall, ordförande i Public service-rådet, grundare av TV4. Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets Brännpunkt