2013-03-31

DRM+ och 4G istället för DAB+

Det finns några stora radiofrågor som inte tillräckligt noga debatterats officiellt (många vill förmodligen inte det) och vilka konsekvenser detta kan få för radion i Sverige och internationellt på sikt.

Inför en kombination av tekniken FM/DRM/DRM+ En lösning som kan välja automatiskt bäst bärare för tillfället. Då skulle radion återigen få den demokratiska roll och både nå nära lyssnargrupper som behöver radion lokalt men också för större lyssnargrupper nationellt, radio i anslutning till våra nationella gränser men också internationellt både i Europaområdet som längre bort. FM (upphottat), DRM och DRM+ kan klara dessa behov.