2015-08-19

Ledare: Är public service med in i framtiden?

Från hösten 2015 kommer denna debattsida ha ett bredare perspektiv på framtidens svenska radio och tv efter att under ett par år ha varit mest inriktad i debatten om digitalradio. Just nu ser det ut som DAB-radio inte blir aktuellt i Sverige de närmaste åren. De entusiaster som tror på att den tekniken kan ersätta FM-radion får se tiden an i Norge. Public Access kommer dock att hålla ett öga på vad den högljudda DAB-lobbyn hittar på runt om i Europa. Vi får också ha beredskap för vad som sker bakom kulisserna i Sverige då Sveriges Radios ledning i denna fråga nu verkar lita mer på EBU än vår regering.

Viktigast på dagordningen är nu omställningen för de stora radio- och tv-bolagen inför revolutionen när radio- och tv-publiken alltmer går över från linjärt lyssnade och tittande i etern och kabel till streamingtjänster via fast och mobilt bredband. Har vi ännu fattat att YouTube har mest tittare bland ungdomar (de under 25) än någon annan tv-kanal? Och har vi fattat att vi blir alltmer prosumenter d.v.s. vi konsumerar inte bara radio och tv utan vem som helst kan idag också producera radio och tv med enkla medel. Framtidens mediafabriker ute på gärdena kommer att bli lika otidsenliga som dagens landsting.

Om ett par år kommer nästan alla ungdomar och vuxna i världen äga en smartphone. Intressantast är denna utveckling i Asien och Afrika där de flesta aldrig haft tillgång till en "vanlig" telefon ansluten till koppartråd. 2020 har Sverige och många andra länder (inklusive Norge!) expanderat mobila bredbandet från 4G till 5G med kapacitet över 1000 Mb/s. Här blir LTE Broadcast den teknik som radio och tv-bolagen inklusive public service måste ta till sig för att inte hamna utanför när Netflix, Google och Apple tar alltmer utrymme.

Förutom all nyttotrafik, som driver utvecklingen industriellt, kommer det att finnas mer än tillräckligt med utrymme on-line för den sport och underhållning som traditionell radio och tv främst erbjuder. Men det kommer alltid att finnas maktspelare med egna agendor där medborgarintresset spelar mindre roll. Ibland rör det sig om kontroll och prestige, ibland om korruption, men oftast handlar det om ren och skär dumhet.

Inför tiden efter 2020 finns det all anledning för de tre public servicebolagen att ta upp en diskussion om det inte är hög tid att omorganisera den unika svenska modellen med ett bolag för radio, ett för tv och ett för utbildningsradio/tv.  

Vi kan mycket väl ha ett samlat radio och tv-bolag som BBC, NRK, DR och YLE. Därmed blir vi också av med den märkliga Förvaltningsstiftelsen som innebär att public service allt mer äger sig själv och det demokratiska inflytandet stadig minskar. Om public service blir "en stat i staten" samtidigt som publiken hittar egna nya vägar, gräver man sin egen grav.

Den framtida finansieringen av public service blir den stora mediepolitiska frågan framöver. Man får hoppas att politikerna förstår att Internet blir den avgörande faktorn för nästa avtalsperiod. Men de får då inte ducka för att också public service-organisationen måste förändras i grunden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar