2017-03-08

Ledare: Ställ upp på lokal radio i Norge

Framtida norsk radio i statlig eller utländsk ägo, och enbart rikstäckande?
I Norge har politiker hittills ställt sig bakom ett föreslaget public servicestöd till kommersiell radio och tv.  För tv vill man bibehålla den geografisk mångfalden med en nyhetsreaktion

utanför Oslo. Något som hittills danskägda TV2 fått för att etablera sig i Bergen. Och vilka fördelar tänker man sig denna lösning ger för tittare i Narvik och Trondheim?  Då är det nog bättre att NRK har en redaktion i New York.

Men hela idén baseras på en idévärld bakåt i tiden; att linjär och etersänd radio och television alltid består som medborgarnas primära plattform. Men Internet och mobilt bredband förändrar detta dramatiskt - överallt.