2017-03-08

Ledare: Ställ upp på lokal radio i Norge

Framtida norsk radio i statlig eller utländsk ägo, och enbart rikstäckande?
I Norge har politiker hittills ställt sig bakom ett föreslaget public servicestöd till kommersiell radio och tv.  För tv vill man bibehålla den geografisk mångfalden med en nyhetsreaktion

utanför Oslo. Något som hittills danskägda TV2 fått för att etablera sig i Bergen. Och vilka fördelar tänker man sig denna lösning ger för tittare i Narvik och Trondheim?  Då är det nog bättre att NRK har en redaktion i New York.

Men hela idén baseras på en idévärld bakåt i tiden; att linjär och etersänd radio och television alltid består som medborgarnas primära plattform. Men Internet och mobilt bredband förändrar detta dramatiskt - överallt.

Men politiker navigerar nu via backspegeln föreslår, bl.a. med stöd av den nyligen presenterade mångfaldsutredningen, att man även ska ge public service stöd till en nationell kommersiell radiokanal (läs: DAB) för nyheter och samhällsorienterade program. Därmed kommer brittiska Bauer och svenska MTG tävla om den statliga potten.  Och det blir mycket pengar eftersom reklamintäkter knappast kan räcka långt för en produktion som liknar NRK1 eller svenska P1.

Hela idén med skattepengar för stöd till vinstdrivande affärsföretag borde vara ur tiden för länge sedan.

Med sina cirka 200 FM-stationer har Norge fortfarande en av de mest dynamiska och välorganiserade lokalradiosektorerna i norra Europa. Men politikerna verkar vilja bli av med både det lokala och det norska!  Alla vet ju att lokal radio inte kommer att ha råd att dela DAB-multiplexer med statliga NRK och det utländska reklamradio-oligopolet.

Det enda stöd som Arbeiderpartiet just nu kan tänka sig är ett stöd för att gå över till DAB+. Politikerna hoppas uppenbarligen på att lokalradion - såväl den kommersiella som den ideella närradion - ska dö ut innan nuvarande mandat att sända på FM går ut 2023. 

Man kan fråga sig varför särskilt de två stora partierna (Ap + Høyre) vill utrota lokalradion i synnerhet då det är just den sektorn som är norskägd och förankrad i städer, byar och fylken runt om i Norge. 

I Norge gäller det nu att få många politiker att inse hur förhastat det världsunika beslutet att stänga rikstäckande FM-radio var - och våga erkänna misstaget. Stortingsbeslutet var tydligtt baserat på ett vinklat faktaunderlag dikterat av NRK tillsammans med DAB-lobbyn. En del skulle kalla detta för ett rent bedrägeri mot norska folket.

Det är förstås svårt att nu stoppa DAB-utbyggnaden, men det finns å andra sidan inga rimliga skäl att inte låta lokal radio, liksom i övriga världen, få fortsätta att sända på FM även efter 2022.  Och inte heller förbjuda lokal FM-radio även i de större städerna. Detta är ett beslut om stöd till lokalradio som Stortinget kan ta utan att ens behöva öppna plånboken. Det handlar mer om kunskaper, och inte minst mod och moral.
 

Låt norska radiolyssnare själva få välja sin plattform - DAB eller FM - åtminstone lokalt. Medborgarna får ju fortfarande själva välja sina politiker...

Läs mer om norsk lokalradio

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar