2017-04-04

Ledare: Låt public service leva - slå ihop de tre bolagen!

Public servicebolagen står inför ett skifte som faktiskt överskuggar de omvälvande stegen när svensk television fick två kanaler och färg-tv kom liksom när monopolet försvann och reklamen kom in. Det har ända sedan de första tv-sändningarna på 50-talet från Tekniska Högskolan hela tiden handlat om marksändningar och direkt tv, med programtablåer som tittaren haft att anpassa sig till. I viss mån lindrat  när de första videoband spelarna kom till hemmen med time-shift.

Med Internets snart oändlig kapacitet och räckvidd försvinner säkert s.k. linjär tv. Och med det tidningarnas alltmer meningslös programtablåer.  Netflix och HBO har redan betydande marknadsandelar i Sverige. Redan idag ser 1 miljon svenskar på SVT enbart via SVT Play och inte via marksändningar. Vi väljer nu själv tidpunkt och vilka inslag vi vill höra ur SR P1 Studio Ett och Godmorgon Världen. Det liknar alltmer bibliotekslån och tidningsläsning.


Framtidsrollen för svensk public service blir i ökad grad att producera och tillhandahålla befolkningen ett kvalificerat och kvalitativt programutbud omsorgsfullt producerat i Sverige eller omsorgsfullt inköpt från utlandet. Det kommer att behövas färre kanaler både för SVT och SR att sända direkt. ”Egna" kanaler blir komplement till nätet. Här ligger UR redan ett steg före; man har aldrig haft en egen marksänd kanal. SVT och SR kommer att behöva ägna sig mindre åt att fundera på när och hur medborgarna tittar på programmen.


Som SVT visade vid ett seminarium nyligen arrangerat av riksdagens kulturutskott är de tre svenska public servicebolagen tillsammans en ekonomiskt ytterst blygsam medieaktör i förhållande till de stora jättarna Google, Facebook och Netflix samt även Discovery, Bonniers och MTG. T.o.m. hälften så stor som Schibstedt som har Aftonbladet och SvD. 
I ljuset av detta ter sig dagens beslut i norska Stortinget att stödja en kommersiell tv-kanal med NOK 130 miljoner kr per år för public serviceuppdrag som löjligt och bakåtsträvande. Nyheter producerade i Bergen räddar inte Norge en millimeter från Google. 

Kan Sverige som enda land i världen fortsätta med fler än ett public servicebolag?  Den växande nätbaserade konsumtionsstrukturen och den kraftfulla konkurrensen från inhemska och utländska mediekoncerner talar nu starkt för att Public servicekommittén redan nu inte enbart diskuterar framtida finansieringsformer för public service utan även en radikalt förändrad och effektivare organisation. En sammanslagning av de tre bolagen blir en avgörande fråga om överlevnad för svensk public service.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar