2017-04-04

Ledare: Låt public service leva - slå ihop de tre bolagen!

Public servicebolagen står inför ett skifte som faktiskt överskuggar de omvälvande stegen när svensk television fick två kanaler och färg-tv kom liksom när monopolet försvann och reklamen kom in. Det har ända sedan de första tv-sändningarna på 50-talet från Tekniska Högskolan hela tiden handlat om marksändningar och direkt tv, med programtablåer som tittaren haft att anpassa sig till. I viss mån lindrat  när de första videoband spelarna kom till hemmen med time-shift.

Med Internets snart oändlig kapacitet och räckvidd försvinner säkert s.k. linjär tv. Och med det tidningarnas alltmer meningslös programtablåer.  Netflix och HBO har redan betydande marknadsandelar i Sverige. Redan idag ser 1 miljon svenskar på SVT enbart via SVT Play och inte via marksändningar. Vi väljer nu själv tidpunkt och vilka inslag vi vill höra ur SR P1 Studio Ett och Godmorgon Världen. Det liknar alltmer bibliotekslån och tidningsläsning.

2017-03-08

Ledare: Ställ upp på lokal radio i Norge

Framtida norsk radio i statlig eller utländsk ägo, och enbart rikstäckande?
I Norge har politiker hittills ställt sig bakom ett föreslaget public servicestöd till kommersiell radio och tv.  För tv vill man bibehålla den geografisk mångfalden med en nyhetsreaktion

utanför Oslo. Något som hittills danskägda TV2 fått för att etablera sig i Bergen. Och vilka fördelar tänker man sig denna lösning ger för tittare i Narvik och Trondheim?  Då är det nog bättre att NRK har en redaktion i New York.

Men hela idén baseras på en idévärld bakåt i tiden; att linjär och etersänd radio och television alltid består som medborgarnas primära plattform. Men Internet och mobilt bredband förändrar detta dramatiskt - överallt.

2017-02-05

Ledare: Svåra nötter att knäcka inför nästa public serviceavtal

Internet innebär en jordbävning för den marksända radio och tv som vi lärt oss leva med i snart 100 år.  Allt fler ser tv på nätet. Idag använder endast en femtedel av hushållen marksända tv-nätet för att ta emot tv. Public service gör ett bra jobb med att anpassa sig till den nya verkligheten och satsar föredömligt med SVT Play, SR Play och UR Play.  Men det är en kamp mot giganter.  Netflix, YouTube och Facebook står för 70 % av on-line-tittandet, SVT för 13 %.  Hur relevant kommer public service att vara 2025 ?

Frågan blir nu om politikerna som ska utreda och besluta om nästa public serviceavtal från 2020 kommer att ha förmågan att förvalta förtroendet och andra goda värden som svensk public service har byggt upp sedan 60-talet. Om man inte klarar av att hitta nya modeller för att finansiera och organisera framtida public service är risken stor att hela det demokratiska bygget på kort tid rasar samman. Det krävs nu radikalt omtänkande i många delar.  Det måste bli slut på att lappa och laga - och hoppas på det bästa...

2017-01-05

Ledare: Res till Lofoten och upplev kejsarens nya kläder

Nu inleds den sista akten i den eländiga föreställningen som pågår hela 2017. 11 januari påbörjas den världsunika nedsläckningen av det rikstäckande FM-nätet i Norge. Man börjar i en av de tre nordliga länen; Nordland. I anslutning till detta samlar DAB-lobbyn till en internationell konferens i Bodø. Arrangör är lobbybolaget Digitalradio Norge AS. På plats finns representanter för bl.a. NRK, MTG (P4) och Bauer (Radio Norge) och från några länder där DAB finns som en av flera radioplattformar. Man kommer också ta upp utvecklingen i Danmark och Sverige.  

Sannolikt kommer man i Bodø hylla en kulturminister som heroiskt nu drivit igenom ett 16 år (!) gammalt beslut om DAB.  En minister som i bästa brexitanda tydligen anser man inte kan ändra på beslut än hur vansinniga de än kan vara.

2016-12-07

Ledare: Gräver public service sin egen grav?

Public service-bolagen har en betydelsefull och av många uppskattad roll i flera länder. Det bästa av samhällsbevakning och drama görs av dessa bolag. Starkast står public service i Västeuropa inklusive de nordiska länderna samt i Australien och Japan. De PS-bolag som ligger på topp är de som uteslutande finansieras genom offentliga medel som tv-licens eller skattemedel. De PS-bolag som i Polen finansieras till stor del med reklam, har en mycket svagare position.

PS-bolag står nu under en allt hårdare press att förändra sig. Bl.a. finns hård kritik från konkurrerande kommersiella medieföretag inte bara inom radio och tv utan även dagspressen. 

Ny teknik bidrar också till krav på omställning främst då en anpassning till Internet med övergången från linjär tablålagt utbud till on-line och on-demand distribution.   (Fortsättning >)

2016-10-21

Ledare: DAB-projektet i Norge lever på lögner

Märkliga turer har föregått det politiska beslutet att ersätta FM med DAB. De remissinstanser som 2005 var kritiska till slutsatserna i «Digitalradio i Norge» pekade på att arbetsgruppen bakom rapporten var sammansatt av aktörer med ett egenintresse av att främja DAB-systemet. Den minoritet som ifrågasatte rapportens trovärdighet fick inget gensvar på sitt krav på att departementet skulle låta göra en oavhängig utredning. Flertalet politiker har istället låtit NRK att sätta dagordningen och därmed ignorerat omvärldens sanningar.

2016-09-19

SANNHETEN OM DAB I NORGE

Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i PR-organet Digitalradio Norge skriver i DN 12.9 at Norge er først ute med å stenge FM-nettet fordi publikum har adoptert så DAB raskt.

Selvsagt må Digitalradio Norge forsvare DAB, det er det Torvmark og Co er betalt for, men å argumentere med at norske radiolyttere har adoptert DAB raskt og at det derfor er ukomplisert å stenge FM-nettet er å omskrive sannheten. Når det må tvang til for å innføre ny teknologi, begynner argumentasjonen å bære preg av ”komiske Ali-retorikk.”