2018-04-19

Skrattskatten - Finansieringen av public service måste utredas vidare (Uppgraderad)

2020 tänker publiken inte längre i kanaler. Lägerelds-tv:n har nu brunnit ut...
Om några år ska alla svenska inkomsttagare betala skatt för public service radio. I och med att marksänd linjär distribution av radio och tv sakta men säkert minskar i betydelse är det förstås nödvändigt att hitta en annan finansieringsform för att ersätta en tv-avgift per hushåll. Inte som nu föreslås en förhastad och bristfällig lösning. 

Att fastställa ett finansieringssystem långt innan man vet vad som ska finansieras är orimligt.  Efter 2020 måste svensk public service organiseras på helt nytt vis. Internet blir här den avgörande faktorn. Netflix och Spotify är bara början. Och... det är inte självklart att den som får mest pengar blir bäst.

Det är också sanslöst att föreslå åtgärder
med avtalsperioder om åtta år, som gör public service ännu mer oberoende av det demokratiska samhället . Vad har fått politikerna att tro att public serviceföretagens ledningar ska stå över demokratisk insyn från just våra förtroendevalda? 

Att finansiera SVT, SR och UR via skatten kommer att erodera förtroendet för public service. Medborgarna kommer att känna ett tvång som inte känns helt motiverat. De flesta förstår mycket väl att vi behöver skolor, sjukvård, försvar , polis m.m. Men att tvinga medborgaren att betala för underhållning är att gå över gränsen.

I framtiden kommer inte public service längre arbeta med modellen ”bröd och skådespel” ; att med folkbildande motiv behöva locka över medborgaren till ett seriöst utbud med hjälp av underhållning. Kanaltittande försvinner både för radio och television. Vi väljer selektiv på nätet även program från SVT och SR samt inte minst UR.  SVT behöver inte vara rolig för att kunna vara seriös.

Det är till stor samhällsnytta med public service när man sänder nyheter, debatt, reportage och liknande. Men en stor del av utbudet på tv handlar om ren underhållning inklusive sport. Det torde finnas en stor del av befolkningen som inte vill tvingas betala skatt för Melodifestivaler, lekprogram för vuxna och sport.

Att sådant ska finansieras via skattsedeln känns som vi närmar oss den ”Underhållning till döds” som Neil Postman redan 1985 varnade oss i västvärlden för. Public servicerådet har föreslagit att enbart de samhällsnyttiga delarna av public service finansieras med offentliga medel, medan underhållningen och sport får en betal-tv-modell.

Att tänka ut en helt ny public servicemodell för åren efter 2020 blev tydligen för mycket att tänka på innan valet. Men kan man åtminstone inte ge medborgaren chansen att liksom med skatten till Svenska kyrkan kunna kryssa bort sig.  Den som inte använder public service ska inte heller tvingas betala.

Public servicekommittén måste ges mandat att få tänka om och tänka längre.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar