2016-09-19

SANNHETEN OM DAB I NORGE

Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i PR-organet Digitalradio Norge skriver i DN 12.9 at Norge er først ute med å stenge FM-nettet fordi publikum har adoptert så DAB raskt.

Selvsagt må Digitalradio Norge forsvare DAB, det er det Torvmark og Co er betalt for, men å argumentere med at norske radiolyttere har adoptert DAB raskt og at det derfor er ukomplisert å stenge FM-nettet er å omskrive sannheten. Når det må tvang til for å innføre ny teknologi, begynner argumentasjonen å bære preg av ”komiske Ali-retorikk.”

Skal man forstå hva som ligger bak denne type argumentasjon må man se på hva som skjedde på nittitallet. NRK har alltid vært inspirert av BBC og startet som land nummer to i verden et prøveprosjekt med DAB. Dette prosjektet kom ut av kontroll og slukte stadig flere lisenskroner ved at NRK selv bygde ut et DAB-nett ”på spekk.”

NRK startet med DAB-sendinger i april 1994. I januar 1995 godkjente NRK-styret planene om etableringen av DAB-kanalen NRK Alltid Klassisk. Myndighetenes holdning den gang var at utbyggingen av DAB skulle være aktørstyrt. Dvs. at NRK gjorde dette på egen regning og risiko. Det ble slått fast i St.meld. nr. 62 1996-1997, altså en god stund etter at NRK hadde bygd ut et sendenett, og forskuttert at DAB ville bli en suksess. 

I 2005 hadde 70% av lytterne mulighet benyttet denne muligheten. Diskusjonen om DAB har vært preget av et ”desperat” NRK for å skjule de investeringer de har gjort, i troen på at markedet ville ha DAB. Men markedet dvs. radiolytterne var ikke særlig opptatt av DAB. Svært få DAB-radioer ble kjøpt og dette satte en stor investering på spill. 

Elektronikkbransjens salgsstatistikk viserfølgen de salgstall.

År             2005          2006          2007       2008           2009          2010

FM       559.000     588.000     665.000   572.000      560.000     620.000

DAB      52.000       45.000      64.000      42.000         76.000       82.000

Columbiegget ble derfor å gå til politikerne og be de innføre DAB med tvang. 4.2.2011 ble St.meld. nr. 8 (2010–2011): Digitalisering av radiomediet lagt frem. Der ble 2017 satt som et mål for avvikling av riksdekkende og kommersielle FM-sendinger, og med det fikk NRK og Kulturdepartementet endelig ryggen fri.

I Sverige var hensynet til lytterne, samfunnsøkonomi og ikke minst beredskap avgjørende for at politikerne sa nei til å stenge FM.

 Torvmark viser til utviklingen i andre land vedrørende stenging av FM bl.a. England. Men  det er langt unna sannheten. Kulturminister Ed Vaizy uttalte følgende 8.7.2010: “Another myth is that, by switching over to digital, we plan to switch off FM. We do not. Let me repeat this - we do not intend to switch off FM.” Dette klare budskapet har blitt gjentatt en rekke ganger. 

Norge står sørgelig alene og utgiftene pløyes over til forbrukerne, som må kjøpe dyre DAB-radioer. På forbrukernes hånd dreier dette seg om minst 12 mrd. kr.

God samfunnsøkonomi er dette neppe, all den tid DAB kommer til å bli et kort intermesso før andre teknologier tar over.  Det er sannheten om DAB. 

Per Morten Hoff
Spesialrådgivare
IKT-Norge

Även publicerat i Dagens Næringsliv 19 september 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar