2016-09-19

Sanningen om DAB i Norge [på svenska]

Ole Jørgen Torvmark, vd för PR-organisationen Digitalradio Norge skrev i Dagens Næeringsliv 12.9 att Norge är först ut att stänga FM-nätet, eftersom allmänheten har tagit till sig DAB så snabbt.

Naturligtvis, måste Digitalradio Norge försvara DAB, är det vad Torvmark och Co betalas för. Men att hävda att norska radiolyssnare har antagit DAB snabbt och att det därför är okomplicerat enkelt att stänga FM-nätet är att omskriva sanningen. När det måste till tvång för att införa ny teknik, börjar argumentationen att visa tecken på "komiske Ali-retorik."

För att förstå vad som ligger bakom den här typen av argumentation måste man titta på vad som hände på nittiotalet. NRK har alltid inspirerats av BBC och började som andra land i världen ett försöksprojekt med DAB. Projektet gick utom kontroll och slukade allt mer licenskronor då NRK själv byggde ut ett DAB-nät "på spekk" (spekulation). 

NRK började med DAB-sändningar i april 1994. I januari 1995 godkände NRK styrelse planerna att skapa DAB-kanal NRK Alltid Klassisk. Myndigheternas inställning vid den tiden var utbyggnaden av DAB  skulle vara aktörstyrd dvs. att NRK gjorde det på egen risk och bekostnad. Detta slogs fast i stortingspropositionen nr. 62 1996-1997, alltså en lång tid efter att NRK hade byggt ut sändarnätet, och förskotterat att DAB skulle bli en framgång. År 2005, hade 70% av lyssnarna möjlighet att lyssna på DAB, enligt NRK.no, men mycket få utnyttjade denna möjlighet. 

Diskussionen om DAB har präglats av att ett "desperat" NRK som döljt de investeringar de gjort, i tron att marknaden ville ha DAB. Men marknaden d.v.s. radiolyssnarna var inte särskilt intresserade av DAB. Mycket få DAB-mottagare köptes och detta satte en enorm investering på spel. 

Elektronikindustrin försäljningsstatistik visar följande försäljningssiffror.
År         2005      2006     2007     2008    2009     2010
FM    559000 588000 665000 572000 560000 620000
DAB    52000   45000   64000   42000   76000   82000

Columbi ägg blev därför att vända sig till politikerna och be dem att införa DAB med tvång.  I stortingspropositionen Nr 8 (2010-2011) 4 februari 2011 presenterades digitaliseringen av radio. Det bestämdes att 2017 var målet för en avveckling av nationella och kommersiella FM-sändningar, och med det, fick NRK och kulturministeriet slutligen ryggen fri.

I Sverige var det hänsynen till lyssnarna, samhällsekonomin och inte minst beredskapen avgörande för att politikerna sade nej till att stänga FM.

Torvmark hänvisar till utvecklingen i andra länder när det gäller stängningen av FM bl.a. England. Men det är långt ifrån sanningen. Kulturminister Ed Vaizy uttalade 8 juli 2010:  Another myth is that, by switching over to digital, we plan to switch off FM. We do not. Let me repeat this - we do not intend to switch off FM.”  Detta tydliga budskap har upprepats ett antal gånger. 

Norge står sorgligt ensam och utgifterna plöjs över till konsumenterna, som måste köpa dyra DAB-mottagare. På konsumentsidan innebär detta åtminstone 12 miljarder kr (NOK).

God samhällsekonomi är detta knappast med tanke på att DAB innebär ett kort mellanspel innan andra tekniker ta över. Detta är sanningen om DAB.

Per Morten Hoff
Specialrådgivare
IKT-Norge

Debattinlägget har även varit publicerat i Dagens Næringsliv 19 september 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar