2016-10-21

Ledare: DAB-projektet i Norge lever på lögner

Märkliga turer har föregått det politiska beslutet att ersätta FM med DAB. De remissinstanser som 2005 var kritiska till slutsatserna i «Digitalradio i Norge» pekade på att arbetsgruppen bakom rapporten var sammansatt av aktörer med ett egenintresse av att främja DAB-systemet. Den minoritet som ifrågasatte rapportens trovärdighet fick inget gensvar på sitt krav på att departementet skulle låta göra en oavhängig utredning. Flertalet politiker har istället låtit NRK att sätta dagordningen och därmed ignorerat omvärldens sanningar.

Efter Stortingets beslut 2011 har DAB+ fortsatt marknadsförts av främst NRK och bolaget Digitalradio Norge AS med i huvudsak offentliga medel. En betydande del av information som förts fram har varit vilseledande eller direkt felaktig. Det gäller framför allt påståenden om att Europa och världen kommer att ersätta FM med DAB+. Eller att mobilnäten inte räcker till för radio. 

Digitalradio Norge har fungerat som en rysk trollfabrik; snygg förpackat har man pumpat ut många sanningar, men väver samtidigt in många lögner.

Bara ett fåtal länder kommer att avveckla FM. Att DAB-nät är utbyggda eller att DAB provsänds i ett land innebär inte att lyssnarna har gått över från FM till DAB. De som lämnat FM lyssnar istället online i sina smartphones. Lyssnarna, d.v.s. de som ska betala för DAB-kalaset via skatt, tv-licens och inköp av nya mottagare, har aldrig tillfrågats. Några marknadsundersökningar har aldrig gjorts innan beslut tagits.

Vem vinner och vem förlorar på att DAB ersätter FM i Norge - förutom lyssnarna?
NRK ökar nu sin redan stora dominans på marknaden samtidigt som kommersiell och lokal radio fortsätter att förlora lyssnarandelar. Det bör här noteras att DAB-systemet under 1990-talet skapades av och för public serviceradion i Europa. Det är framför allt BBC, Sveriges Radio och NRK som drivit fram DAB-systemet tillsammans med EBU och dess avknoppade lobbyorganisation WorldDAB.

Med ett enhälligt riksdagsbeslut 3 februari 2016 förkastades dock förslaget om att i Sverige ersätta FM med DAB+. Trots detta hävdar kulturminister Linda C. Hofstad Helleland 23 maj i svaret på en skriftlig fråga av Ib Thomsen (FrP) i Stortinget att Det er ikke riktig at Sverige har skrinlagt digitaliseringen slik enkelte har hevdet. Det som er riktig er at Sverige vil avvente utviklingen blant annet i Norge før det fattes et endelig vedtak om digitalisering. Sveriges digitaliseringsplan baserer seg derfor på at Norge skal digitalisere først.

Det är förvånande att kulturministern fortsatt att framföra felaktiga uppgifter som fått vid spridning i debatten om DAB och FM i Norge.

I brev till svenska Public servicerådet försvarar kulturdepartementet sin ministers påstående: Etter det departementet kjenner til er det mer presist å si at svenske myndigheter har valgt å innta en avventende holdning, der en bl.a. vil se hen til erfaringene i Norge. Med dette som bakgrunn har hovedpoenget for kulturministeren vært å tilbakevise disse påstandene i den norske debatten.

Det norska kulturdepartementet omvärldskunskaper präglas av rent önsketänkande. Enligt Kulturdepartementet i Stockholm pågår för närvarande inte någon aktiv beredning av digitalradiofrågan i Regeringskansliet. Det finns för närvarande inte heller något beslut som innebär att Sverige ska digitalisera marksänd radio efter Norge. Kulturdepartementet följer frågan (30 juni 2016). 

Det är dags för kulturministern liksom NRK att se sanningen i vitögat. Sverige, Finland och ytterligare minst 200 länder kommer inte att stänga FM förrän de flesta lyssnar online via fast- och mobilt bredband.  Med DAB går Norge baklänges in i framtiden och där sitter man sedan med Svarte Petter.

Det desperata försvaret av en planhushållningslösning för radion visar att något inte står rätt till med hela processen kring DAB-projektet i Norge. DAB-lobbyns manipulationer kan bli ödesdigra för framtidens radio i Norge. Detta kommer att visa sig redan under valåret 2017.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar